videoband eller band-rekord spädbarn som skriker eller babbling. Dessa tidiga verkar glädja dig senare såväl som kommer också att vara spännande för barnets morföräldrar, moster och farbröder. OK, spännande är en överskattning.

Whitney fångade denna korta video av Scarlett “Reading” The Boynton Classicsâ och är glad för minnet.

Scarlett liknar Boynton till Martian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *